Σούνεν

Συνεχίζεται Μέχρι που τον γνώρισα

4.5
Κεφάλαιο 10 Ιανουάριος 5, 2021
Κεφάλαιο 9 Ιανουάριος 5, 2021

Συνεχίζεται Ταξίδι στην Δύση

4.3
Κεφάλαιο 10 Δεκέμβριος 25, 2020
Κεφάλαιο 9 Δεκέμβριος 25, 2020

Συνεχίζεται Η εύνοια επιστράφηκε

5
Κεφάλαιο 10 Δεκέμβριος 15, 2020
Κεφάλαιο 9 Δεκέμβριος 15, 2020

Συνεχίζεται Ο νεκρομανιστής

3.1
Κεφάλαιο 6 Δεκέμβριος 7, 2020
Κεφάλαιο 5 Δεκέμβριος 7, 2020

Συνεχίζεται Αδέσποτος Θεός

3
Κεφάλαιο 3 Νοέμβριος 9, 2020
Κεφάλαιο 2 Νοέμβριος 9, 2020

Διαβολικός διεστραμμένος

2.6
Κεφάλαιο 5 Οκτώβριος 23, 2020
Κεφάλαιο 4 Οκτώβριος 23, 2020

Συνεχίζεται Όταν ένας Ψυχός έγινε Δαίμονας Λόρδος

3.8
Κεφάλαιο 5 Οκτώβριος 20, 2020
Κεφάλαιο 4 Οκτώβριος 20, 2020

Συνεχίζεται Μαγικό γόνατο

3.6
Κεφάλαιο 3 Οκτώβριος 19, 2020
Κεφάλαιο 2 Οκτώβριος 19, 2020
x