ΓΕΝΡΕΣ

Τραγωδία

Αβύσο αγόρι

1
Κεφάλαιο 79.5 Δεκέμβριος 28, 2021
Κεφάλαιο 79 Δεκέμβριος 28, 2021

Ο Ήρωας επέστρεψε

3
Κεφάλαιο 38 Ιανουάριος 20, 2022
Κεφάλαιο 37 Ιανουάριος 20, 2022

Χιονάνθρωπος

4
Κεφάλαιο 51 Ιανουάριος 17, 2022
Κεφάλαιο 50 Ιανουάριος 7, 2022